Det växer

Bakgrund

Restaurangen är ett offentligt rum i staden som ofta är kopplat till att samlas och umgås. Det intresserar mig eftersom det är en plats kopplad till våra sinnen. Idag förväntar sig besökaren inte bara god mat utan även en upplevelse kring besöket.
Växtlighet kan skapa en känsla av närproducerat men det kan också ge associationer till naturen vilket ofta har en positiv inverkan på människor. 

Inspiration från strukturer i växter har lett fram till mönsterformgivningen av skiljeväggen och taklampan ”Krona”. För mig var det viktigt att framhäva den visuella upplevelsen av växtlighet utan att fysiskt använda mig av växter. Min skiljevägg samt armatur ger skuggspel på golv och väggar och ska förmedla känslan av att sitta under ett träd när solen silar ner mellan grenarna och är tänkt som en del av ett koncept.

Bakgrund

Vidareutveckling av “Det växer

”Det växer” var kopplat till våra sinnen och hur känslan av växtlighet skapas i en restaurang. Med utvecklingen var syftet att utforska andra offentliga rum i staden med utgångspunkt otrygghet och rädsla. Genom att tillföra takskärmen ”Krona” i nya kontexter där sinnesupplevelsen är viktig, har vidareutvecklingen en positiv inverkan ur ett socialt hållbart perspektiv.

Rum inne: Naturen har positiv påverkan på människan och kan få oss att känna trygghet och välmående. Genom att tillföra känslan av natur i väntrum på vårdcentraler eller sjukhus  kan den kalla och opersonliga upplevelsen dämpas. Istället upplevs en känsla av lugn och trygghet. 
Rum ute: Att gå genom en dåligt belyst gångtunnel kan skapa obehag och kännas otryggt. Genom att tillföra ”Krona” skapas ett annat fokus och känsla.  

Takskärmen ”Krona” kommer med ett koncept med färger hämtade direkt från naturen.