Ljud i rum

Bakgrund

Ett undersökande kring ljud i rumslighet

Ljudupplevelsen i en rumslighet är en viktig faktor som påverkar hur vi trivs i en miljö. I en restaurang där efterklangstiden är för lång orkar vi inte stanna på middag. När ljudvolymen blir jobbig och högljudd tenderar vi att höja våra röster själva. I en miljö där efterklangstiden är väldigt kort kan vi istället känna oss obekväma och knappt våga prata alls. Ljudbilden i ett rum har helt klart en stark påverkan på oss och kan styra hur vi beter oss. Men hur kan vi påverka ljudupplevelsen i rummet och på så sätt styra människors beteende medvetet?

Jag utgick från frågeställningar som:
Hur påverkar rumsgestaltning ljudupplevelsen i rummet?
Hur kan upplevelsen av ljud översätta till interiör?
Hur kan ljudupplevelser gestaltas? 

Undersökningen byggde på platsanalyser och modellbygge.