Krook&Tjäder

Bakgrund

Under hösten 2019 var jag på praktik hos ”Arkitekterna Krook&Tjäder”.

Under min praktikperiod fick jag vara delaktig i ett stort projekt som innefattade en kontorsbyggnad på sex våningar dit beställaren skulle flytta från befintlig byggnad. De anställda skulle gå från enskild arbetsplats till aktivitetsbaserad arbetsplats på färre kvm vilket blev en spännande utmaning att vara del i. Jag fick bland annat arbeta med funktionsmöblering, material och färgval samt plansättning av både matsalar och öppna mötesytor. Som en avstickare var jag även med i konceptualiseringen av ett annat företag som skulle byta kontorslokaler och behövde hjälp med nytt koncept. Något som jag tyckte var väldigt roligt eftersom jag brinner för konceptfasen och drivs av de tidiga idéerna i projekt.