Nummer sju

Bakgrund

Ett av målen för agenda 2030 är ”Hållbar energi för alla” (nummer 7). Där vill man bl.a. förändra hur vi konsumerar energi. I många offentliga miljöer så som restauranger är belysningen tänd även under dagtid. Detta trots att lokalerna ofta är försedda med stora fönsterpartier. Målet med projektet var att ifrågasätta detta och skapa ljussättning som enbart skapas av dagsljus under den tiden på dygnet då vi faktiskt har naturligt ljus. Projektet skulle fungera som en bidragande faktor till att tänka om kring våra ljusvanor och ljussätta på ett mer hållbart sätt. Personliga mål med projektet var att öka förståelsen för ljusets påverkan i rumsligheter och få en tydligare bild kring hur ljus kan användas interiört eftersom ljussättning är en viktig del i välplanerade interiörer. 
Jag utgick från frågeställningar som:
Hur kan vi arbeta med ljussättning i rumsliga miljöer med enbart dagsljus som energikälla? 
Vad finns det för förväntningar på ljussättning och går de att ifrågasätta?