Sideboard

Bakgrund

I hotellmiljöer är sideboardet en vanlig komponent i möbleringar till exempel i lobby eller hotellbar. Möbeln i sig är sällan i fokus utan lampan eller ljusstaken som står på. Sideboardet är en intressant möbel eftersom det visuella uttrycket har stor betydelse. Det ger utrymme för experiment kring material, färg och form.

I detta projekt har sideboardet fått vara utgångspunkt för ett hotellkoncept med fokus på lobbyn. Detta pga att projektet skulle innefatta design, konstruktion och produktion samtidigt som kopplingen till hotell och koncepttänk kändes viktig för mig för att hålla det rumsligt.

Målet var att undersöka sideboardet som möbel och att få mer inblick i olika material/materialmöten och konstruktion genom att bygga en prototyp i skolans verkstäder. Mötet mellan olika geometriska former samt illusionen av att björken fortsätter igenom spegelglaset var viktiga faktorer för att få bordet att stå ut som intresseväckande möbel. Avstånden i konstruktionen blev viktiga för att få bordet stabilt och symmetriskt.